Opstandsliteratuur

zestiende eeuw

 

Door de strijd in de Tachtigjarige oorlog  ontstond de opstandsliteratuur. Vooral de geuzen schreven in hun liederen over de opstand. Geuzen waren verzetsstrijders tegen het bewind van Filips II. De liederen waren sterk politiek en religieus van inhoud. Ze werden als pamflet verspreid en gaven vaak direct commentaar op belangrijke gebeurtenissen. Het Geuzenliedboek bevat een mooie verzameling van deze liederen.

 

Een bekend geuzenlied is het Wilhelmus uit omstreeks 1570 en misschien geschreven door Marnix van Sint Aldengonde. Het Wilhelmus is naar de vorm een acrostichon en inhoudelijk een propagandalied voor Willem van Oranje, in het lied een vrome en dappere strijder voor geloof en vaderland.

 

Literair genre
Geuzenlied  - lied dat gaat over de strijd tegen de Spanjaarden (opstandsliteratuur)

=> Meer over Het Wilhelmus

=> Zeventiende eeuw

 

 

brielleDe geuzen vallen Den Brielle binnen. (link meer over de inname van Den Brielle)

Leidens ontzet

De inname van Den Brielle