G.A. Bredero

zeventiende eeuw

 

Gerbrand Adriaanzoon Bredero (1585 -1618) heeft bijna zijn gehele leven in Amsterdam gewoond.
Hij observeerde met plezier het dagelijks leven in deze snel groeiende stad. Hij beschrijft dat leven op een realistische wijze en maakt daarbij gebruik van de volkstaal. Hij is in zijn werk  veel directer en menselijker dan zijn literaire tijdgenoten. Veel voorkomende motieven bij hem zijn de schoonheid van het vrouwelijk geslacht, het genot van alcohol en de daar onherroepelijk op volgende kater.
Steeds terugkerend motief is dan ook de spreuk ‘Het kan verkeren’ (of hoe alles in het leven kan veranderen). Bredero is vooral bekend geworden door zijn liederen, gedichten en toneelstukken. In zijn toneelstukken (beïnvloed door de Spaanse schelmenroman) vind je mooie beschrijvingen van het dagelijks leven in de levendige binnenstad van Amsterdam.

kijvende-boeren
Abraham Diepraem – Kijvende boeren
Link: meer over Abrham Diepraem

Bredero’s  belangrijkste toneelstukken zijn de Klucht van de koe’, de ‘Klucht van de molenaeren ’ De Spaanschen Brabander

=> Cats en Huygens

 

 

 

Een oudt Bestevaertje

De snollen van Bredero