hooftP.C. Hooft (1581 – 1647) is de belangrijkste voorvechter van de renaissance-idealen in de Nederlanden. Toen hij zeventien was, reisde hij al naar Italië waar hij kennis maakte met de kunst en cultuur van de renaissance. Terug in Nederland ging hij bevlogen aan het werk met de nieuwe kunst. Hij schreef veel erotische gedichten en brieven. Thema van deze werken is vaak de verheerlijking van de geest en het uiterlijk van de geliefde.

 

Voorbeeld van erotisch werk:

Een Brief aan Tesselschade (fragment)

Me Joffr.heeft hier haere muilen gelaeten. Dit is een' leelijke vergetelheit. Want het waer beter dat 
'er UE. de voeten vergeten had, en 't geen daeraen vast is. De vloer (acht jk) heeft UE. willen houden,
ende ghy zijt haer ontsnapt, gelijk Corisca den Satyr, daer de perrujk in den loop bleef. En zeeker,
steenen en planken leggen en treuren, omdat ze niet langer van die zoete treedtjens gestrookt werden.
Niettemin deze achteloosheit Uwer E. doet ons hoopen, dat wy noch eenigh ander overschot zullen
vinden ende moghelijk UE. hart hier in eenighen kamerhoek zal vergeten zijn.
Kort samengevat:
De geliefde (joffr) heeft haar schoentjes laten staan en de dichter vindt dat het beter was geweest
als datgene wat er aan vast zat (de geliefde) was achtergebleven. Maar het voorval doet hem hopen dat
zij hier in één of andere hoek haar hart heeft vergeten.

In 1609 wordt Hooft drost (burgemeester) van Muiden. Hij woonde daar ’s zomers op het Muiderslot en verzamelde daar in de zogenoemde ‘Muiderkring’ allerlei kunstenaars om zich heen. In deze tijd houdt hij voornamelijk bezig met het schrijven van toneel. Nadat hij al eerder het herderspel Granida (1605) had geschreven verschijnen er van hem nu o.a. de klassieke tragedie Geeraerdt van Velsen (1613) en het  blijspel Warenar (1616).
In deze tijd begon Hooft ook aan het schrijven van de Nederlandsche historiën. Hierin beschrijft hij het ontstaan en het begin van de tachtigjarige oorlog tegen Spanje. Naar het voorbeeld van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus probeert hij zich niet te laten meeslepen door emoties.

muiderkring
Link: Filmpje De Muiderkring herleeft

=> Joost van den Vondel

 

 


P.C Hooft – mijn lief

 


P.C.Hooft – Dartelavond