Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk

(1756-183)


Aan een dichter


Die wel eens verzen,
en ook wel eens een haas zond
‘k Las uw verzen met vermaak,
‘k at uw haas met grote smaak,
maar ik moet u iets vertellen:
’t is zo eigen aan de liên,
’t geen zij minst en zeldzaamst zien
op de hoogste prijs te stellen.
Daarom tot uw dichters eer:
toon wat minder van uw verzen,
zend mij van uw wild wat meer!

<=              =>