Herinnering aan Holland

Hendrik Marsman

 

Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig,
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen

verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
geweesd en gehoord.

Uit: Verzamelde gedichten, 1941

 

<=                =>