Zelfmoord des zeemans

Paul van Ostaijen

 

Zelfmoord des zeemans

De zeeman
hij hoort de stem der Loreley
hij ziet op zijn horloge
en springt het water in

loreley
“Der Loreley-Felsen”,  Ernst Fröhlich, 1848