Immortelle XXXIII: Mijn hart was toegevroren

Piet Paaltjens

Piet Paaltjens

(1835-1894)

Immortelle XXXIII: Mijn hart was toegevroren


Mijn hart was toegevroren,
Mijn tranen vloeiden niet meer.
Toen trof mij haar gloeiende blikstraal,
En de wateren ruischten weer.

O ware ik toch verdronken
In den bitterzitten vloed!
In liefdetranen, hoe brak ook,
Te smoren, is honingzoet.

NPO: Piet Paaltjens