MORGEN RIJD IK

J.J. Slauerhoff

 

 

Morgen rijd ik

 

Morgen rijd ik met bedwelmende bloemen naar je toe.
Ik wil niet langer wachten, eindelijk weten hoe
Je bent; de bloemen zullen je verraden.
Als je liefdeloos bent, zullen ze kwijnen en treuren;
Als je kwijnt van verlangen, heviger geuren;
Als je brandt van verlangen, hun knoppen scheuren
En jij in een groot gebaar al je gewaden.

 

Uit: Verzamelde gedichten. Deel 1 (1947)

<=                =>