Goed kunnen lezen is erg belangrijk. Tijdens je studie en later als je werkt, zul je merken dat teksten steeds moeilijker worden. Het is daarom belangrijk dat je leesvaardigheid en tekstinzicht geoefend worden. Leesvaardigheid is ook een belangrijk onderdeel van centraal examen. In de module lezen komen aan de orde:

  • Leesstrategieën
  • Schrijfdoelen en tekstsoorten
  • Publieksgerichtheid
  • Tekstopbouw 1 (de indeling, vaste tekststructuren)
  • Tekstopbouw 2 (de alinea en tekstverbanden)

Bekijk voordat je de theorie over leesstrategieën gaat bestuderen eerst het filmpje.

=> Leesstrategieën