De zakelijke brief en e-mail

 

In veel beroepen, maar ook als student is het belangrijk dat je een goede zakelijke brief of e-mail kunt schrijven.
Van belang bij een zakelijke brief is dat je allerlei gegevens precies noteert. Adres van geadresseerde en afzender, datum en bijlagen bijvoorbeeld moeten kloppen. Ook moet je brief of e-mail een duidelijke indeling hebben.
Een zakelijke brief is formeler geschreven dan een persoonlijke brief en moet aantrekkelijk en in goed Nederlands geschreven zijn.

We behandelen de klachtenbriefmotivatiebrief, sollicitatiebrief + CV en ingezonden brief.

Een veel gebruikte indeling van de zakelijke brief vind je hieronder:

Afzender

Als afzender vermeld je je naam adres, telefoonnummer en e-mailadres
voorbeeld
F. van de Markt
Hoofdstraat 26
6701 BS Wageningen
Telefoon 06 – 23423454  026 – 5707202
vdmarkt@planet.nl

Dagtekening

Plaats + datum
voorbeeld
Wageningen, 26 oktober 2014

Geadresseerde

Naam van degene aan wie je schrijft + adres
voorbeeld
Aan Bol.com/ Aan de heer Bol afdeling verkoop/hoofd
afdeling verkoop
Keulsekade 189
3534 AC Utrecht

Betreft

Achter betreft staat een dubbele punt en daarna volgt de vermelding van het onderwerp.
voorbeeld:
Betreft: klacht over iPad

Aanspreking

voorbeeld:
Geachte heer/mevrouw,Geachte heer Bol,

1e alinea

Je begint deze alinea met een hoofdletter. Je geeft aan waarom je de brief schrijft. Begin je brief niet met ‘ik’.

2e en volgende alinea’s

In deze alinea kom je met een klacht, mededeling, verzoek of bedankje.

Slotalinea

Je geeft nogmaals aan wat je verwacht of bedankt vast voor de moeite.

Afsluiting en ondertekening

voorbeeld:
Met vriendelijke groet/Hoogachtend,
G. Jansen

Bijlage(n)

voorbeeld:
Bijlage:
Aankoopbon iPad
of
Bijlage: 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 Voorbeeld in het Engels Oefening indeling brief

 

 

 

cambiumned_banner_02

 

E-mail

Examenbrief Nederlands vmbo-t

Verschil zakelijke brief en zakelijk e-mail

  • De inhoud van een zakelijke brief is hetzelfde als bij de zakelijk e-mail, maar de indeling is iets anders.
  • Bij een e-mail zet je de afzender onder de ondertekening.
  • Je zet geen gegevens van de geadresseerde in de e-mail.
  • De betreft-regel wordt vervangen door de onderwerpregel.
  • Er staat geen ondertekening onder de e-mail.
  • De regel voor bijlage(n) is vervangen door een regel boven de e-mail waar staat wat voor een documenten (attachment(s), je hebt bijgevoegd.

Schematisch:

Van:
Aan:
CC:
Onderwerp:
ExtraNederlands [contact@extranederlands.nl]
Henk Fabricius [h.fabricius@planet.nl]
personen aan wie je een kopie hebt verzonden
bevestiging abonnement
Bijgevoegd voorbeeld:
aankoopbon
Dagtekening Plaats + datum
voorbeeld
Wageningen, 26 oktober 2014
Aanspreking voorbeeld
Geachte heer/mevrouw,
Geachte heer Bol,
1e alinea Je begint deze alinea met een hoofdletter. Je geeft aan waarom je de brief schrijft. Begin je brief niet met ‘ik’.
2e en volgende alinea’s In deze alinea kom je met een klacht, mededeling, verzoek of bedankje.
Slotalinea Je geeft nogmaals aan wat je verwacht of bedankt vast voor de moeite.
Afsluiting voorbeeld
Met vriendelijke groet/Hoogachtend,
G. Jansen
Je tekst laten nakijken? Gebruik de schrijfassistent!

Handige links: