Briefindeling

 

Afzender

Je eigen naam + adres + telefoonnummer + eventueel e-mailadres

Voorbeeld van een bedrijf:

Wolters Noordhoff
Postbus 56
9600 MB Groningen
Telefoon: 050-5124612
E-mail: jongejans@wolters.nl

Voorbeeld van een particulier:

W. Boesschoten
Meidoornplantsoen 27
3300 AM Nijmegen
Telefoon: 0417-533678
E-mail: boesschoten@chello.nl

Dagtekening

 • Zet achter de plaatsnaam een komma.
 • Schrijf dag, maand en jaar voluit.

Voorbeeld:

Zaltbommel, 19 november 2016

Geadresseerde

 • Voor brief en envelop gebruik je dezelfde adressering.
 • Vermeld ook de afdeling en/of degene aan wie je schrijft.

Voorbeeld van een bedrijf:

Compact Computers
afdeling verkoop
t.a.v. mevrouw Olde Riekerink
Boulevard 26
5355 WZ Enschede

Voorbeeld van een particulier:

De heer W. ten Kate
Burgsingel 35
8766 WE Arnhem

Betreft

In de betreft-regel vermeld je kort het onderwerp van je brief.

Voorbeeld:

Betreft: bevestiging van uw order
Betreft: boekingsnummer: 878546

Aanspreking

 • Hierin richt je je tot de geadresseerde.
 • Als je de naam weet, gebruik je die, zonder voornaam of voorletters
 • Voorzetsels schrijf je voluit en je eindigt de aanspreking met een komma.

Voorbeeld:

Geachte heer Ten Have,
Geachte heer/mevrouw,
Geachte directie,

Eerste alinea

 • Je begint de eerste alinea met een hoofdletter.
 • In deze alinea geef je informatie over de situatie die maakt dat je de brief schrijft.
 • De meeste mensen vinden het onbeleefd als je met ‘ik’ begint.

Tweede en volgende alinea’s

In deze alinea’s kom je met een mededeling, verzoek, klacht of bedankje.

Slotalinea

 • Hierin geef je (nogmaals) aan wat je van de geadresseerde verwacht.
 • Als het om een verzoek of klacht gaat, bedank je voor de moeite.

Afsluiting en ondertekening

De meeste gebruikte formules zijn:
Met vriendelijke groet(en),
of
Hoogachtend,

Voorbeeld:

Met vriendelijke groet(en),
namens Scholengroep Cambium
J. van Laan
(administratief medewerker)

Bijlage(n)

Soms vraagt men je iets mee te sturen. Zo’n toevoeging heet een bijlage. Omdat die weg kunnen raken, vermeld je dat je die hebt toegevoegd. Bovendien vermeld je het aantal.

Voorbeeld:

Bijlage: kopie van factuurnummer 45665
of
Bijlage: 3

Indeling in het Engels Oefening briefindeling