Commentaarformulier

 

Formulier voor het becommentariëren en beoordelen van zakelijke teksten

Naam leerling ……………………………………….

Cijfer: …

Algemeen

De hoofdgedachte is duidelijk.

ja

matig

nee

De testsoort is duidelijk herkenbaar.

ja

matig

nee

Het is duidelijk voor welk publiek de tekst is geschreven.

ja

matig

nee

 De titel

De titel trekt de aandacht. 

ja

matig

nee

De titel maakt duidelijk waar de tekst over gaat.

ja

matig

nee

De tekst heeft goede tussenkoppen.

ja

matig

nee


De opbouw van de tekst

De indeling inleiding – middenstuk – slot is duidelijk.

ja

matig

nee

De inleiding is uitnodigend.

ja

matig

nee

De inleiding maakt duidelijk wat het onderwerp is.

ja

matig

nee

Het middenstuk heeft een aantal herkenbare deelonderwerpen.

ja

matig

nee

De deelonderwerpen worden in een logische volgorde besproken.

ja

matig

nee

Er is gebruik gemaakt van verbindingswoorden om verbanden tussen deelonderwerpen en alinea’s aan te geven.

ja

matig

nee

Het slot

In het slot wordt de hoofdgedachte genoemd. 

ja

matig

nee

Het slot bevat een ‘uitsmijter’.

ja

matig

nee

  Inhoud voor zover van toepassing

Bij een uiteenzetting:

De tekst geeft voldoende uitleg, informatie en voorbeelden.

ja

matig

nee

Bij een beschouwing:

De tekst geeft voldoende informatie om je mening te kunnen vormen.

ja

matig

nee

Bij een betoog:

De mening van de schrijver is duidelijk.

ja

matig

nee

De schrijver gaf voldoende argumenten.

ja

matig

nee

Taalgebruik en spelling

Het aantal spelfouten is:

gering

matig

veel

Het aantal zinsbouwfouten is:

gering

matig

veel

Het taalgebruik is te populair:

ja

matig

nee

Opmerkingen/tips

……………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………..…………………

Feedback