De voorbereiding

 

Voordat je gaat beginnen met het schrijven van een tekst moet je je goed voorbereiden.

Je maakt een plan van aanpak waarin je eerst je onderwerp waarover je gaat schrijven vaststelt. Je gaat na wat je daarover weet en zoekt er informatie over. In de hoofdgedachte geef je weer wat jij belangrijk vindt om over het onderwerp te vertellen.
Ook bepaal je je tekstdoel en denk je na welke tekstsoort  daar het meest geschikt voor is. Tot slot  denk je na over de volgorde waarin je informatie/argumenten gaat geven en kies je een tekststructuur.
In een bouwplan zet je dan schematisch wat er in je inleiding, middenstuk en slot komt te staan.