Informerende teksten en uiteenzetting

 

Een informerende tekst schijf je om verslag te doen van je werkzaamheden of van wat er gebeurd is, om iets uit te leggen of om instructies te geven.

Voor je schoolexamen moet je een gedocumenteerde uiteenzetting kunnen schrijven. Op deze tekstsoort gaan we hier dan ook uitgebreid in.

De uiteenzetting

Een uiteenzetting is een tekst waarmee je iemand anders over iets informeert. Het is een objectieve tekst waarmee je feiten en uitleg geeft over een onderwerp. In een uiteenzetting geef je niet je mening. Je geeft feiten die waar en controleerbaar zijn. Meningen van anderen breng je neutraal, zonder je eigen mening erover te geven.

Een uiteenzetting heeft een vaste opbouw. In de inleiding introduceer je je onderwerp, in het middenstuk werk je dat uit en in het slot kom je met een samenvatting of conclusie.

Veel gebruikte tekststructuren vooreen uiteenzetting zijn de verklaringstructuur, de verleden/heden/toekomststructuur en de vraag – antwoordstructuur.

Belangrijk bij het schrijven van een uiteenzetting is dat je je eerst afvraagt wat de lezer al van het onderwerp weet, zorgt voor goede, betrouwbare informatie, objectief uitlegt en komt met voldoende goede voorbeelden.

Maak altijd eerst een bouwplan (klik op de link) voordat je de tekst gaat schrijven.

Commentaarformulier