Opiniërende teksten, recensie en beschouwing

 

In een opiniërende tekst geef je je lezer informatie op basis waarvan hij/zij zijn mening kan vormen. Beschouwingen en recensies zijn voorbeelden van opiniërende teksten. Aan beide vormen besteden we hier aandacht.

Voor je schoolexamen moet je een beschouwing kunnen schrijven. Deze tekstsoort zullen we hier dan ook eerst uitgebreid behandelen.

De beschouwing

Een beschouwing wil de lezer een mening laten vormen, aan het denken zetten. In een beschouwing wordt een onderwerp van verschillende kanten belicht. Zo kunnen van een probleem verschillende oorzaken, oplossingen en voor- en nadelen besproken worden. De lezer krijgt zo een goed beeld van het onderwerp en kan zich daarover een mening vormen.

Aan de ene  kant is een beschouwing een beetje informatief (zij geeft informatie over een onderwerp) en aan de andere kant een beetje overtuigend (je geeft wel jouw mening), maar je wil de lezer niet van je mening van overtuigen. Je laat het oordeel aan de lezer over. De lezer krijgt verschillende meningen te horen en kan daaruit zijn eigen standpunt bepalen.

De volgende tekststructuren zijn vooral geschikt voor het schrijven van een beschouwing:
– voor- en nadelenstructuur
– verleden/heden/toekomststructuur
– verklaringstructuur
– probleem – oplossingstructuur

Voorbeeld bouwplan van een beschouwing:

Onderwerp: Nederland en de euro

Doel: opiniëren

Hoofdgedachte: Moet Nederland uit de euro stappen?

Tekststructuur…………………………………………….

Tekstdeel alinea trefwoorden
Inleiding Hoe wordt de aandacht getrokken?  
  beschrijving onderwerp: Nederland en de euro  
Middenstuk deelonderwerp 1 : voordelen  
  deelonderwerp 2 : nadelen  
Slot conclusie  
     

Zorg ervoor dat je je voor het schrijven goed documenteert, dat je duidelijk aangeeft van wie de mening is en dat je je lezer niet probeert te overtuigen.

Maak altijd eerst een bouwplan (klik op de link) voordat je de tekst gaat schrijven.

 

Opdracht beschouwing Commentaarformulier

 

 

 

 

 

De recensie

In veel kranten, tijdschriften en op websites vind je recensies. Een recensie is een tekst waarin de recensent een boek, film, toneelstuk, tv-programma, concert, cd, game of expositie beoordeelt. Het is de bedoeling dat de lezer aan de hand van de recensie zich een oordeel kan vormen over het werk.

Het is de bedoeling dat je als lezer informatie over het werk krijgt en daarbij zal de recensent zeker ook zijn mening geven. Dat oordeel zal hij onderbouwen met argumenten. In eerste instantie is een recensie opiniërend bedoeld, maar heel vaak zal hij ook overtuigend en zelfs activerend (koop dit boek (niet)) geschreven zijn.

In een recensie vind je:

– informatie over de inhoud van het werk
– informatie over de maker
– enkele citaten, voorbeelden uit het werk
– een oordeel met argumentatie over het werk

Hoe schrijf jezelf een recensie?

Maak meteen na het lezen, zien een paar aantekeningen:
– Wat vond je leuk, belangrijk, niet goed… (Noteer bladzijden, om later iets weer op te zoeken)
– Wacht enkele dagen met het schrijven dan kun je er nog eens over nadenken.
– Begin niet met  “ik”.
– Mensen die je recensie lezen, kennen het boek (nog) niet. Noem titel en naam van de schrijver.
– Begin je recensie bijvoorbeeld met in een paar zinnen te vertellen waar het boek over gaat.
   Je kan ook een aantal zinnen of fragmenten citeren en daarna iets vertellen over de inhoud.
– Geef daarna je mening. Schrijf op waarom je het boek goed/matig slecht vindt, geef daarbij argumenten en kom met voorbeelden uit het werk.