Overtuigende teksten en het betoog

 

Een overtuigende tekst schijf je om iemand te overtuigen van jouw standpunt. Naast feiten spelen argumenten een belangrijke rol in zo’n tekst.

Voor je schoolexamen moet je een gedocumenteerd betoog kunnen schrijven. Deze tekstsoort zullen we hier dan ook uitgebreid behandelen.

Andere tekstvormen die overtuigend kunnen zijn:

  1. De column

    Zie voor hulp bij het schrijven van een column:  www.tekstblog.nl

  2. De weblog

    Zie voor hulp bij het schrijven van een weblogwww.schrijvenonline.org

Het betoog

In een betoog probeert een schrijver zijn lezer te overtuigen van zijn mening. Door middel van argumenten zal hij zijn standpunt onderbouwen. Deze argumenten kunnen zowel feitelijk als niet-feitelijk zijn.
De hoofdgedachte van een betoog is de mening die schrijver heeft over een bepaald onderwerp.

Voorbeelden:

– Catalonië moet onafhankelijk worden.
– Supporters van Ajax hebben recht op kwaliteit.
– Ilja Leonard Pfeijffer schreef de mooiste zin van het jaar.

Bij een betoog zal je in de inleiding een stelling over je onderwerp formuleren (=standpunt). Je standpunt kun je ook als een vraag formuleren. In het middenstuk kom je met argumenten voor de stelling. Behandel ieder hoofdargument in een nieuwe alinea. Voorbeelden en feiten verlevendigen je betoog. Denk na over mogelijke tegenargumenten en weerleg ze in je betoog. Hiermee versterk je je betoog.
In je slot herhaal je nadrukkelijk je je stelling met je belangrijkste argumenten en geef je een korte samenvatting. Als je nadelen hebt genoemd, kom je met een afweging en een conclusie.

In een betoog gebruikt men vaak de argumentatiestructuur en de voor- en nadelenstructuur.

Schematisch:

  Onderschikkende argumentatie Argumentatie met voor –en nadelen
inleiding vraag/stelling over onderwerp vraag/stelling over onderwerp
middenstuk argument met ondersteuning 1 voordeel 1
  argument met ondersteuning 2 voordeel 2
  tegenargument met weerlegging nadeel
slot conclusie afweging en conclusie

Maak altijd eerst een bouwplan (klik op de link) voordat je de tekst gaat schrijven.

Commentaarformulier