Samenvatten op het eindexamen vanaf 2015

Veranderingen van het centraal examen Nederlands havo en vwo vanaf 2015

De aanpassingen hebben betrekking op het onderdeel samenvatten. Je moet als  leerling teksten en tekstgedeelten beknopt kunnen samenvatten:

 • Tekstgedeelten reduceren tot de hoofduitspraak
  Je moet teksten en tekstgedeelten kunnen reduceren tot de hoofduitspraak of hoofduitspraken met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken.
 • Ordenen van informatie
  Je moet  informatie uit teksten en tekstgedeelten (her)ordenen tot hoofduitspraak of hoofduitspraken met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken.
 • Beoordelen van samenvattingen
  Je moet kunnen  beoordelen of een gegeven samenvatting de hoofduitspraak of hoofduitspraken van de tekst of het tekstgedeelte bevat met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken.

Het examen blijft bestaan uit meerdere teksten met vragen, waaronder ten minste één langere tekst, vergelijkbaar met de huidige eerste examentekst. De opdracht tot het zelfstandig samenvatten van een langere tekst komt te vervallen en wordt vervangen door (nieuwe) vraagtypen.


Vraagtypen

Het nieuwe examen bestaat uit open en gesloten vragen. Vragen die betrekking hebben op de hoofdgedachte van een tekstdeel of tekst blijven in de nieuwe examens gesteld worden.

Daarnaast worden de volgende nieuwe vraagtypen geïntroduceerd:

 1. Ordenen van informatie
 • Vul op basis van alinea x tot en met y het onderstaande argumentatieschema aan.
 1. Beoordelen van samenvattingen
 • Welke van onderstaande beweringen hoort (niet) in een samenvatting van tekst x thuis?
 • Welke zinnen zouden (niet) opgenomen moeten worden in een samenvatting van tekst x?
 • Welke van onderstaande samenvattingen geeft de hoofdgedachte / gedachtegang / inhoud van de tekst het beste weer? (a, b, c, d)

Met de nieuwe samenvattingsopdracht vervalt ook de aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij het uitvoeren van die opdracht.

 

Nieuwe aftrekregeling taalgebruik

Met ingang van 2016 geldt er een aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik, waaronder spelfouten, bij de antwoorden op open vragen.

Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik wordt de volgende aftrekregeling gehanteerd:

 • 0 fouten 0
 • 1 fout of 2 fouten 1
 • 3 of 4 fouten 2
 • 5 of 6 fouten 3
 • 7 of meer fouten 4

Bij de beoordeling van de spelling wordt uitgegaan van de schrijfwijze volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt voor alle kandidaten

Zie Examenblad

 

Normering

Het Referentiekader Taal is bepalend voor de normering van de examens.