A. Het maken van een samenvatting

De voorbereiding

 • Lees de tekst oriënterend/globaal door en stel vast wat het onderwerp is.
 • Bepaal de hoofdgedachte (wat wordt er over het onderwerp gezegd?) en tekstsoort (uiteenzetting, beschouwing of betoog).
 • Onderstreep de kernzinnen van inleiding en slot.

Hoofdzaken vaststellen

 • Lees nu de tekst intensief en onderstreep de kernzinnen van het middenstuk.
 • Bepaal de deelonderwerpen (welke alinea’s hebben hetzelfde deelonderwerp?) en de bijbehorende kernzinnen.
 • Met welke tekststructuur heb je te maken?

De samenvatting uitschrijven

 • Noteer de titel en de naam van de schrijver.
 • Schrijf de kernzinnen van inleiding en middenstuk op.
 • Noteer uit het slot de hoofdgedachte.
 • Controleer je samenvatting op formulering (gebruik geen telegramstijl) en spelling en tel het aantal woorden.
 • Schrijf je samenvatting in het net.

B. De geleide samenvatting

Bij het eindexamen moet je een geleide samenvatting maken. In de opdracht wordt dan aangegeven welke aandachtspunten je moet opnemen.
In de samenvatting moet je geen andere aandachtspunten opnemen ook als jij denkt dat ze wel tot de hoofdzaken behoren.

Hoe ga je te werk?

 • Maak van de aandachtspunten vragen.
 • Lees vervolgens de tekst intensief en onderstreep de antwoorden op de vragen.
 • Schrijf de antwoorden uit.
 • Controleer je samenvatting op formulering (gebruik geen telegramstijl) en spelling en tel het aantal woorden.
 • Schrijf je samenvatting in het net.

Oude examens online oefenen

Nieuwe richtlijnen voor het eindexamen