De voorbereiding van een spreekbeurt

 

Tips voor het houden van een goede presentatie:

 • Kies voor een informatieve of betogende spreekbeurt. De twee soorten presentaties worden verderop besproken.
 • Zoek een onderwerp. Motiveer je keuze (Waarom wil je de klas iets vertellen over het onderwerp, in hoeverre ben je er bij betrokken?).
 • Tip voor het kiezen van een onderwerp: Zie: Spreekbeurtonderwerpen
 • Informatie verzamelen
  – Stel vast wat je al weet van het onderwerp.
  – Stel de wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen en beantwoord ze.
  – Zoek in de mediatheek, thuis en op internet informatie.
  – Noteer de bronnen.
 • Formuleer je hoofdgedachte en stel je doel (informeren of overtuigen) vast.
  Bij een betoog: Waar wil ik mijn klasgenoten van overtuigen?
  Bij een beschouwing of uiteenzetting: Wat wil ik dat ze aan het eind weten?
 • Bepaal de deelonderwerpen.
 • Maak gebruik van een structuur.
  Bij een betoog: publiek met standpunt van twijfel of tegenovergesteld standpunt.
  Bij een beschouwing of uiteenzetting: voor- en nadelenstructuur, verklaringsstructuur, opvattingenstructuur, probleem -oplossingstructuur en verleden-heden-toekomststructuur.
 •  Verdeel je informatie over inleiding, middenstuk en slot .

=> inleiding-middenstuk-slot