Hulpmiddelen

 

Gebruik bij je spreekbeurt ondersteunende hulpmiddelen. Let wel op dat het hulpmiddelen blijven. Het gaat er tenslotte om wat jij zegt.

Mogelijke hulpmiddelen:

  • Geluidsfragmenten en filmpjes zijn goed te gebruiken, maar tellen niet mee bij de tijd die voor de spreekbeurt is afgesproken. Let erop dat ze niet te lang duren.
  • Laat voorwerpen, foto’s, illustraties en dergelijke niet tijdens de presentatie rondgaan, want dat zorgt voor onrust. Leerlingen missen informatie en jijzelf wordt afgeleid.
  • Gebruik het (digi-)bord om de opbouw van je presentatie duidelijk te maken.
  • Een digibord is ideaal om filmpjes te vertonen of geluidsfragmenten te laten horen.
    Zorg er wel voor dat je de bestanden en of links al in een bestand op een USB-stick hebt staan.
  • Met een PowerpointPresentatie kan je heel goed de structuur van je presentatie duidelijk maken. Gebruik niet te veel woorden per pagina. Laat iemand anders de beamer bedienen.
  • Blijf naar je publiek kijken en ga niet staan voorlezen wat erop het scherm staat.
  • Zet op een spiekbriefje alleen de kernwoorden. Schrijf alleen aandachtstrekkers, citaten en uitsmijters voluit. Gebruik wel signaalwoorden die de opbouw aangeven op.

=> Het debat

 

PowerpointPresentatie

Gebruik digibord