Informeren of overtuigen

 

Het doel van een informerende spreekbeurt is informatie geven. Je geeft informatie over je onderwerp en die kan bestaan uit feiten, getallen en verschillende opvattingen. In de hoofdgedachte zal je iets vaststellen over je onderwerp.

Voorbeeld:

Onderwerp = Het alcoholgebruik van jongeren onder de 18
Hoofdgedachte  = Het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 is het afgelopen jaar sterk verminderd.

Het doel van een overtuigende  spreekbeurt is overtuigen. Je geeft een mening over je onderwerp en die ondersteun je met argumenten. Die argumenten kunnen bestaan uit objectieve argumenten zoals feiten en wetenschappelijke gegevens, maar ook uit subjectieve argumenten die te maken hebben zaken als geloof, vermoedens, emoties, algemeen nut, gezag en niet algemeen aanvaarde waardeoordelen. In de hoofdgedachte zal je een mening geven over je onderwerp.


Voorbeeld:

Onderwerp = Het alcoholgebruik van jongeren onder de 18
Hoofdgedachte  = Het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar moet sterk verminderd worden.

Hoe ga je te werk?

 • Zoek een onderwerp en informatie.
 • Formuleer een mening bij je onderwerp.
 • Kies een passende structuur.
  Voor een informerende spreekbeurt kan je het beste gebruik maken van een verklaringsstructuur, de verleden/heden/toekomststructuur, probleem -oplossingstructuur en de vraag – antwoordstructuur.
  Voor een overtuigende spreekbeurt kan je het beste gebruik maken van een argumentatiestructuur of voor- en nadelenstructuur.
 • Bepaal de deelonderwerpen of bepaal bij een overtuigende spreekbeurt de argumenten die je gaat gebruiken om je publiek te overtuigen.
 • Denk na over de tegenargumenten die er kunnen zijn onder je publiek en hoe je denkt die te weerleggen.
 • Ga na welke hulpmiddelen je wil/kan gebruiken.
 • Vul een bouwplan in (zie module schijfvaardigheid) en maak daarmee een spiekbriefje.
 • Oefen je presentatie (voor bekende(n)).

=> Tips voor spreken in het openbaar