Spreken in het openbaar

 

Als je een presentatie houdt, is het goed dat je je realiseert dat het overbrengen van een boodschap mede bepaald wordt door de manier waarop je dat doet (non-verbale communicatie). Het daarom belangrijk dat je geloofwaardig en daadkrachtig overkomt. Hieronder een aantal tips.

Tips voor je taalgebruik:

 • Varieer je stemgeluid, volume (niet te hard of zacht).
 • Varieer je tempo en spreek vooral niet te snel.
 • Varieer je intonatie (een beetje overdrijven kan geen kwaad).
 • Spreek verstaanbaar en goed Nederlands.
 • Pas je woordgebruik aan aan het je publiek.
 • Pas op voor formeel taalgebruik.
 • Vermijd het gebruik van stopwoorden (zeg maar, dat wil je niet weten, dat is echt mijn ding, gesnopen? ja toch? eh

Tips voor de presentatie

 • Stel jezelf voor en motiveer onderwerpskeuze.
 • Wees enthousiast en betrokken.
 • Kijk je klas regelmatig aan (maak oogcontact).
 • Ondersteun je woorden met gebaren (maar die moeten wel bij je passen).
 • Sta rechtop (ga niet ergens tegen leunen).
 • Reageer op reacties (wacht bijvoorbeeld tot het weer stil is na gelach of onrust)

Tips voor documentatie:

Maak een spiekbriefje

Maak dat briefje niet langer dan een A4’tje.
Je mag niet voorlezen.
Een uitgeschreven versie van je spreekbeurt mag je alleen gebruiken als je niet meer weet hoe je verder moet.

Gebruik een beamer voor een PowerPoint presentatie

Gebruik daarbij zo weinig mogelijk tekst.
Noteer in ieder geval je deelonderwerpen en gebruik interessant beeldmateriaal.
Filmpjes mogen niet te lang zijn en tellen niet bij de lengte van je spreekbeurt (zie voor PowerPoint presentatiehttp://office.microsoft.com).

 => hulpmiddelen