Getallen schrijven

Wanneer schrijf ik getallen in letters en wanneer in cijfers?

De meest gebruikelijke regel is dat je getallen tot twintig in letters schrijft: zes, negen, elf, negende.
Cijfers gebruik je bij getallen boven de twintig, behalve bij ronde getallen.

Voorbeelden:
Bij een ongeluk met een veerpont zijn 115 mensen omgekomen.
Mijn woonplaats telt momenteel 23225 inwoners.
Zij verkochten wel tweehonderd koeien aan een Duitse boer.

Voor tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend, duizendtallen tot twaalfduizenden en woorden als miljoen, miljard, drie biljoen en zesmiljoenste gebruik je letters.

Voorbeelden:
Bij de demonstratie kwamen maar vierhonderd mensen opdagen.
Ons koor heeft wel dertig alten.
De tienduizendste bezoeker kreeg een cadeau.

Voor gewichten, maten, temperaturen, bedragen, adressen, datums en rekeningnummers gebruik je cijfers: 500 gram, 13°C, € 19,95, 26 millimeter, Hoofdstraat 25,
19 oktober 1999 en gironummer NLABNB0001234567.

Oefening 1

Oefening 2