Hoofdletters

 

 • Alleen het eerste woord van een zin begint met een hoofdletter.
  Als de zin begint met een apostrof dan schrijf je het tweede woord met een hoofdletter.
  voorbeeld: ‘s Middags doet mijn vader altijd een dutje.
  Als een zin met een cijfer begint, krijg je geen hoofdletter.
  voorbeeld: 25 leraren waren ziek.
 • Namen schrijf je met een hoofdletter:
  Gerrit
  M. Betzema
  mevrouw Ten Brink
  Marianne Betzema-ten Brink
  Boschstraat
  Gelderland
  Het hemelse gerecht
  Ajax
  de Tweede Wereldoorlog
  Tweede Kamerlid
  Maar namen van dagen, maanden, windstreken en jaargetijden schrijf je met een kleine letter:
  zaterdag, december, noordnoordoost en winter.
  Tijdperken schrijf je volgens de nieuwe spellingregels met een kleine letter: middeleeuwen, renaissance en romantiek.
  Namen van volkeren schrijf je met een hoofdletter: Arabier, Eskimo, Palestijn en Bosjesman.
  Van namen afgeleide woorden krijgen een kleine letter: luthers en victoriaans
 • Boven brieven en in adressen schrijf je een hoofdletter.
  Geachte redactie,
  Beste tante Truus,
  Geachte heer/mevrouw,
  De heer Mertens
  Jasmijnplantsoen 76
  5453 DB Renkum
  Aan de redactie van het Brabants Dagblad
  Postbus 333
  2020 BD Den Bosch
 • Afkortingen van instellingen, bedrijven en politieke partijen schrijf je met hoofdletters en zonder puntjes.,
  FBTO, RTL4, VVD en SP
  Maar let op: het is PvdA
  Ingeburgerde afkortingen
  Als een afkorting veel gebruikt wordt, m.a.w. ingeburgerd is, schrijf je ze met een kleine letter: btw en cao.