De spelling van de infinitief en Engelse werkwoorden

© CambiumNed

De ultieme uitleg

Wanneer d, t of dt?