De spelling van deelwoorden

 

Voltooide deelwoorden

 • Voltooide deelwoorden eindigen op -en: gelopen, verdronken, gesneden.
  Ze veranderen nooit, ook niet als ze bijvoeglijk worden gebruikt:
  de gelopen race, het verdronken schaap, het gesneden brood

Uitzonderingen op deze regel vormen deelwoorden die eindigen op -n.
Als je deze bijvoeglijk gebruikt, moet je zo kort mogelijk schrijven.
(vergaan – vergane, gezien – geziene)

 • Eindigen op -d of -t: gered, gewit
  Als je ze bijvoeglijk gebruikt, komt er een -e achter.
  Je schrijft ze dan:

– zoals je ze hoort: het geredde paard, het gewitte plafon
– zo kort mogelijk: de gehate dictator, de gepote bloembollen

 

Onvoltooide deelwoorden

 • Onvoltooide deelwoorden eindigen op d(e).
  Voorbeelden:
  zwaaiend(e), lachend(e), fietsend(e), etc.

Ook onvoltooide deelwoorden kunnen bijvoeglijk gebruikt worden.
Voorbeelden:
De hoestende leraar, de lachende agent, het hinnikende paard

 

 

GEBEURD OF GEBEURT

BIJVOEGLIJK GEBRUIKT

ONVOLTOOID DEELWOORD