‘t Kofschip

 

 

Als de stam eindigt op één van de medeklinkers uit t fokschaap of ‘t kofschip schrijf je stam + te(n). Anders schrijf je altijd de(n).
Bij zwakke werkwoorden als verven en verbazen verandert de v en z aan het eind van de stam in eenof een s: ik verf, ik verbaas. In de verleden tijd krijgen ze echter de(n) (ik verfde, ik verbaasde) omdat in het hele werkwoord een z en een v staan.

Oefening 1 stam bepalen

Oefening 2 stam bepalen

 

 

 

Wat is ’t kofschip?

Het Kofschip (ontmaskerd)