Congruentie

 

Onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal. Dus als het onderwerp enkelvoudig is, moet de persoonsvorm ook enkelvoudig zijn. En als het onderwerp meervoudig is, moet de persoonsvorm ook meervoudig zijn. Gelijkheid in getal noemen we congruentie.

Fout is:

Een groot aantal mensen (O) zijn (PV) naar de bijeenkomst gekomen. Zijn moet zijn: is (aantal is enkelvoudig).
Een zwerm (O) bijen achtervolgden (PV) de jongen. Achtervolgden moet zijn: achtervolgde (zwerm is enkelvoudig).
Volgens Van Gaal geeft (PV) de media (O) een foute weergave van de gebeurtenissen. Goed is: de media geven (Media is het meervoud van medium.).

Opmerking:

Het is niet altijd duidelijk of de persoonsvorm enkelvoud of meervoud moet zijn.
Bekijk de volgende zin:

‘Ik was een van de eersten die zijn opmerking begreep’?
Enkelvoud en meervoud zijn hier allebei te verdedigen.

Oefening

Zie: OnzeTaal

Het voorbeeld in filmpje 2 ‘… een van de eerste die een medaile wonnen…’  is dus twijfelachtig.

 

Filmpje 1

Filmpje 2