De beknopte bijzin

 

In een beknopte bijzin staat geen onderwerp (het zogenaamde verzwegen onderwerp). Als je er een gewone bijzin van maakt, moet het onderwerp verwijzen naar dezelfde persoon/ zaak als het onderwerp uit de hoofdzin.

Hard lopend werden de boeven door de politie in de gaten gehouden. Terwijl de boeven (onderwerp) hard liepen, werden de boeven (onderwerp) door de politie in de gaten gehouden.

Fout is:
Wachtend op het perron bleek de trein al vertrokken. (De trein staat niet op het perron te wachten)
Reagerend op uw e-mail ontvangt u hier de door u gevraagde folders. (degene die reageert, is niet de ‘u’ die ontvangt).

Opmerking

Er zijn drie soorten beknopte bijzinnen:

  • met te + infinitief
    vb.: Na het gat ontdekt te hebben waarschuwde hij de dijkbewaking.
  • met een voltooid deelwoord
    vb.: Uit de wind gehouden kon hij de eindstreep halen.
  • met een onvoltooid deelwoord
    vb.: Dromend van zijn vriendin liep hij tegen een lantaarnpaal.

 

Oefening