Onoverzichtelijke zinnen

 

Dingen die bij elkaar horen, mag je niet te ver uit elkaar zetten. De zin wordt daardoor onoverzichtelijk.

Fout is:
Alle leraren vulden de lijsten niet goed in (Niet alle leraren…).

De auto reed tegen een boom waarin drie dames zaten(De auto waarin drie dames zaten…).

Ook te veel mededelingen in een zin maken de zin onoverzichtelijk.

Fout is:
In deze folder van de keuringsdienst van waren wordt gewaarschuwd tegen handelaren die clandestien garnalen laten pellen door illegalen en waarin uit de doeken wordt gedaan aan welke eisen het pellen van garnalen moet voldoen (bij ‘en’ moet een nieuwe zin beginnen: Daarin wordt uit de doeken…).

Fout is:
Het bezwaar tegen de huidige overgangsregel is dat, als je in een paar vakken slecht bent, moet je dan het volgend jaar alle vakken overdoen (…je dan het volgend jaar alle vakken over moet doen).

Oefening

Zie ook : verwijswoorden