Tautologie

 

Met een tautologie zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Deze woorden behoren tot dezelfde woordsoort.

Als je een tautologie gebruikt, moet je je wel afvragen of die een functie heeft.

Goed is:
Hij werd met pracht en praal begraven.

Fout is:
Misschien dat ze er wellicht nog achter komen.
Door de regen kon je de overkant haast bijna niet meer zien.
Natuurlijk controleren we vanzelfsprekend de antwoorden.

 

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3