Weglating (samentrekking)

 

In zinnen die verbonden zijn door en of maar kun je soms één of meer zinsdelen weglaten.

Weglating mag alleen als de woorden die je weglaat in beide zinnen:

 • dezelfde grammaticale functie hebben (onderwerp, meewerkend voorwerp, koppelwerkwoord etc).
  Fout is:
  Zijn broek kost 80 euro en vind ik niet mooi (‘zijn broek’ is in de eerste zin onderwerp en de tweede zin lijdend voorwerp).
 • dezelfde grammaticale vorm hebben (enkelvoud of meervoud)
  Fout is:
  Er wordt een verkeersdrempel aangelegd en huizen gebouwd (na ‘en’ moet worden ingevoegd worden).
 • dezelfde betekenis hebben
  Fout is:
  De boot was goed uitgerust en de bemanning ook.
Oefening

Zie ook : Taaladvies