Verbanden

 

Verbindingswoorden geven aan wat voor een verbanden er binnen een zin, tussen zinnen en tussen alinea’s zijn. Zij geven aan wat de structuur van een tekst is.

In onderstaand schema vind je tien veel voorkomende verbanden met voorbeelden van verbindingswoorden.

Verbanden

 • tijd
 • opsomming
 • tegenstelling
 • vergelijking
 • oorzaak – gevolg
 • doel – middel
 • voorbeeld/toelichting
 • reden/verklaring/argument
 • voorwaarde
 • samenvatting/conclusie

Verbindingswoorden/signaalwoorden

 • voordat, nadat, eerst, daarna, wanneer, vroeger
 • en, ook, ten eerste, ten tweede, vervolgens
 • maar, echter, hoewel, toch, daarentegen
 • zo, evenals, in vergelijking met, soortgelijk(e)
 • door, doordat, waardoor, te danken aan
 • om te, daarmee, waarmee, door middel van
 • een voorbeeld ( hier)van, ter illustratie
 • want, omdat, daarom, vanwege, immers,
 • als, wanneer, tenzij, in (voor) het geval dat
 • samengevat, kortom, dus, al met al, vandaar dat

Als verbindingswoorden komen voor: voegwoorden, bijwoorden en bepaalde vaste verbindingen en formuleringen (Voorbeelden: in elk gevalmet andere woorden, wat dit betreft).