Bargoens

 

Bargoens, ook wel dieventaal, is een taal die vooral gebruikt werd/wordt door mensen die op de een of andere manier niet (willen) passen in de maatschappij. Denk aan landlopers, kermisklanten en onderwereldfiguren. Ook in de handel worden veel woorden gebruikt die zijn afgeleid van het Bargoens of Jiddisch.
Jiddisch is een Germaanse taal die vooral vroeger werd gesproken door Europese Joden.

Veel Bargoense en Jiddische woorden kom je tegenwoordig tegen in de gewone spreektaal. Vooral in het Amsterdams tref je veel van deze woorden aan.

(zie:Bargoens of Amsterdams?).