Engelse invloed op het Nederlands

 

Engelse woorden komen in onze taal steeds meer voor. In het bedrijfsleven en in het onderwijs is het  heel normaal om de Engelse taal te gebruiken. Na de Tweede wereldoorlog werd het Engels steeds invloedrijker en ook de enorme toename van het gebruik van de computer zal daar zeker mede debet aan zijn. Niet iedereen is hier echter gelukkig mee. De Stichting Nederlands bijvoorbeeld  strijdt tegen een te grote invloed van het Engels. Ook de mensen achter deze stichting zien wel dat veel zaken en begrippen die uit het buitenland komen hun Engelse benaming meenemen. Op het internet, in de economie, de sport en de moderne muziek ontkom je niet aan Engelse woorden. Maar het gebruik van Engelse woorden waarvoor een goed gelijkwaardig Nederlands woord bestaat, vinden zij niet gewenst.

Bij dit onderdeel krijg je een aantal oefeningen te maken met Engelse woorden waarvoor een goed Nederlands equivalent  bestaat.

Oefening 1 Engelse invloed
Oefening 2 Engelse invloed
Oefening 3 Engelse werkwoorden
Spelling Engelse werkwoorden

Dat niet alle Nederlanders zowel het Nederlands als het Engels niet goed beheersen laten de volgende filmpjes zien.