Griekse en Latijnse invloeden

 

In de middeleeuwen ontstonden de eerste scholen en universiteiten en Latijn was de voertaal. Vandaar dat er nog steeds in kerken en op universiteiten veel woorden worden gebruikt die direct of indirect uit het Latijn stammen. Helemaal duidelijk is dat in de wetenschap, waar ze volop worden gebruikt: denk aan medische terminologie (zie Veel gebruikte medische  termen en hun vertaling ) en de rechtspraak  (zie Juridische begrippenlijst) of aan termen voor planten, dieren en scheikundige stoffen.

De Grieken zijn de grondleggers van veel aspecten in de wetenschap en filosofie geweest en hun invloed vind je terug in allerlei kunstvormen zoals de bouwkunst en toneelkunst (bijvoorbeeld komedie en tragedie) en ons huidige politieke systeem. Zo hebben de Grieken de democratie uitgevonden. En dit alles merk je ook aan het grote aantal Griekse woorden en woorddelen in onze taal.

Oefening 1 Latijnse woorden en uitdrukkingen
Oefening 2 Latijnse woorden en uitdrukkingen
Oefening 3 Griekse en Latijnse woorden
Oefening 4 Latijnse woorden
Oefening 5 Latijnse afkortingen