Jargon

Woorden die alleen binnen een vakgebied of groep gebruikt worden noemen we jargon. Voor buitenstaanders zijn die termen vaak onbegrijpelijk.

En ook al is de regel dat jargon zoveel mogelijk vermeden moet worden, in de politiek en rechtspraak wordt er veel gebruik van gemaakt. In krantenartikelen en (wetenschappelijke) teksten  kom je veel van dit soort woorden tegen en daarom besteden we er hier aandacht aan. In de politiek is verder opvallend dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van onnodig moeilijke woorden en verzachtende, verbloemende of verhullende uitdrukkingen oftewel eufemismen. Dat  gebruik van eufemismen is ook wel logisch want een politicus wil over het algemeen niet ruw of kwetsend overkomen en zal daarom woorden met een negatieve gevoelswaarde vermijden.

Oefening 1 eufemismen
Oefening 2 eufemismen
Oefening synoniemen
Oefening 1 juridisch jargon
Oefening 2 juridisch jargon
Oefening 3 juridisch jargon
Oefening politiek jargon
Oefening bijzonder taalgebruik