Moeilijke woorden

 

In het onderdeel woordenschat kun je een groot aantal oefeningen met veel voorkomende moeilijke woorden en uitdrukkingen maken. Hoe meer je die kent, des meer kans je hebt een tekst te begrijpen en daardoor vragen over die tekst beter te kunnen beantwoorden.

Verder vind je hier oefeningen over onderwerpen die vaak aan de orde komen in tekstverklaringen. We kijken o.a. wat nader naar de thema’s politiek, rechtspraak en crisis.

Ook besteden we aandacht aan nieuwe, oude (archaïsche), verdwenen woorden en afkortingen .

Speciale aandacht krijgen hier moeilijke woorden uit examens Nederlands havo en vwo.

Oefeningen

Toets woordbetekenis * (1 ster)