Surinaamse en Maleise invloeden

 

Ons verleden en de invloed daarvan op het Nederlands

Vanaf de zestiende eeuw zijn wij kolonisator geweest van een groot aantal gebieden in de wereldDat verleden laat ook sporen na in onze taal. We behandelen hier de invloed van de talen uit onze vroegere koloniën Suriname en Indonesië op het Nederlands.

Invloed Surinaams op  Nederlands

Het Nederlands is de officiële taal van Suriname sinds de onafhankelijkheid in 1975 en heeft steeds meer aan populariteit gewonnen. Het Nederlands is nu van meer dan 60 % van de bevolking de moedertaal.
Een andere belangrijke taal is het Surinaams dat samen met het Nederlands het communicatiemiddel is tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Deze groepen (Indianen, Hindoestanen, Creolen, Javanen en Chinezen e.a.) spreken ook allemaal nog hun eigen taal. Met Surinaams wordt eigenlijk Sranantongo bedoeld. Het Surinaams heeft in Nederland grote invloed op de jongerentaal. Vooral in het gebruik van krachtige woorden, die vaak ook nog in een gewijzigde betekenis worden gebruikt, herken je de invloed. De  eenvoudige structuur zorgt ervoor dat Surinaamse woorden goed klinken en makkelijk geleerd kunnen worden.
Surinamers in Nederland hebben moeite met het gebruik van het Surinaams binnen de Nederlandse jongerentaal. Het zijn vooral de grove woorden die in de Nederlandse jongerentaal worden overgenomen. De woorden hebben een eenvoudige structuur en worden daardoor makkelijk overgenomen. Men is bang dat de buitenwacht een verkeerd beeld krijgt van Surinamers.

Oefening Surinaams

 

 

Maleise invloed op Nederlands

Het Nederlands is eeuwenlang de officiële taal van de machthebbers in Indonesië geweest toen dat door de Nederlanders was gekoloniseerd. Sinds 1963 is het echter geen officiële taal meer.

Volledige beheersing van het Nederlands komt nu alleen nog voor bij oudere mensen, die de taal nog op school geleerd hebben en haar nog wel onderling of met toeristen spreken Het wordt ook nog gebruikt op onder meer op het gebied van geschiedenis, taalkunde, landbouw en rechtspraak.

Omgekeerd kent het Nederlands woorden uit het Indonesisch/Maleis. Veel hebben daarvan hebben met gerechten te maken: nasi, bami, saté, sambal, pi(e)sang e.a.
Andere voorbeelden van Maleisische invloed zijn bijvoorbeeld: piekeren (Maleis pikir, “denken”), pienter (Maleis- pintar), amokklamboekarbouw.

 

Oefening Maleis