De spelling van de persoonsvorm in de verleden tijd

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

De persoonsvorm in de verleden tijd ziet er als volgt uit:

sterke werkwoorden enkelvoud en meervoud klinker in de stam verandert: ik/jij/hij/zij/ het liep, wij/jullie/zij liepen
  hele stam verandert ik/jij/hij/zij/het ging, wij/jullie/zij gingen
zwakke werkwoorden enkelvoud en meervoud stam + de(n) ik/jij/hij/zij/het gooide, wij/jullie/zij gooiden
  stam + te(n) ik/jij/hij/zij/het stopte, wij/jullie/zij stopten

Als de stam eindigt op een van de medeklinkers uit ’t kofschip of ’t fokschaap schrijf je stam + te(n). Anders schrijf je altijd de(n).

Opmerking 1:

Bij zwakke werkwoorden als verven en verbazen verandert de v en z aan het eind van de stam in een f of een s : ik verf , ik verbaas.

In de verleden tijd krijgen ze echter de(n) (ik verfde, ik verbaasde) omdat in het hele werkwoord een z en een v staan.

Opmerking 2:

Niet alle werkwoorden zijn op bovenstaande manier te vervoegen. Het Nederlands kent een aantal onregelmatige werkwoorden: hebben, kunnen, mogen, willen, zijn en zullen. Zie voor de vervoeging Wikipedia

Zie ook de pagina: persoonsvorm

[button-big label=”Stappenplan om tot de juiste spelling van een werkwoordsvorm te komen” url=”/oefeningen/uitleg-werkwoordspelling/”]

Oefeningen

[button-big label=”De verleden tijd van sterke werkwoorden (niveau brugklas)” url=”/oefeningen/oefening-spelling-persoonsvorm-in-de-verleden-tijd-van-sterke-werkwoorden/”]
[button-big label=”De verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden (niveau brugklas 2havo/vwo)” url=”/oefeningen/oefening-verleden-tijd-van-zwakke-en-sterke-werkwoorden/”]
[button-big label=”De verleden tijd van zwakke werkwoorden (niveau brugklas 2havo/vwo)” url=”/oefeningen/oefening-persoonsvorm-van-zwakke-werkwoorden-in-de-verleden-tijd-2/”]
[button-big label=”Zwakke, sterke en onregelmatige werkwoorden (2/3 havo/vwo)” url=”/oefeningen/oefening-zwakke-sterke-of-onregelmatige-werkwoorden/”]
[button-big label=”De tegenwoordige en verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden (niveau brugklas 2havo/vwo)” url=”/oefeningen/oefening-vervoeging-van-zwakke-en-sterke-werkwoorden-in-de-tegenwoordige-tijd-en-verleden-tijd/”]
[button-big label=”Oefening vervoeging hebben en zijn” url=”/oefeningen/de-onregelmatige-werkwoorden-hebben-en-zijn/”]
[button-big label=”Spelling persoonsvorm in de verleden tijd van sterke werkwoorden” url=”/oefeningen/oefening-spelling-persoonsvorm-in-de-verleden-tijd-van-sterke-werkwoorden/”]
[button-big label=”Persoonsvormen en voltooide deelwoorden” url=”/oefeningen/oefening-persoonsvormen-en-voltooide-deelwoorden/”]
[button-big label=”Werkwoordspelling 1″ url=”/oefeningen/oefening-werkwoordspelling/”]
[button-big label=”Werkwoordspelling 2″ url=”/oefeningen/oefening-werkwoordspelling-2/”]
[button-big label=”Werkwoordspelling 3″ url=”/oefeningen/oefening-werkwoordspelling-3/”]
[button-big label=”Werkwoordspelling 4″ url=”/oefeningen/oefening-werkwoordspelling-4/”]
[button-big label=”Puzzel werkwoordspelling” url=”/oefeningen/puzzel-werkwoordspelling/”]

Referentieniveau

[button-big label=”Welk referentieniveau behaal jij?” url=”/oefeningen/werkwoordspelling-welk-referentieniveau-behaal-jij/”]

[afbeeldingmetlink afbeelding=”https://www.cambiumned.nl/wp-content/uploads/2014/11/cambiumned_banner_02.png” alt=”BANNER VOOR DE HOMEPAGE” link=”https://over.learnbeat.nl/cambiumned/” nieuw=”nee”]