Griekse en latijnse woorden en woorddelen

Selecteer de juiste betekenis.
Betekenis van de woorddelen:

1. audi(o)- = geluid; 2. biblio- = boek; 3. bio- = leven; 4. demo- = volk; 5. homo- = gelijk; 6. macro- = lang; 7. neo- = nieuw ; 8. mono- = alleen; 9. potent- = kunnen; 10.psyche- = ziel; 11. tele- = ver; 12. theo- = god; 13. xeno- = vreemd(eling)

bibliograaf
audiologie
biograaf
demograaf
homoniem
macrobiotiek
monocultuur
neokolonialisme
potentieel
psycholoog
telegraferen
theoloog
xenocratie