Als de beklemtoonde beginklanken van lettergrepen hetzelfde zijn spreek je van ALLITERATIE.
Vul de uitdrukkingen met alliteratie aan.

1. kort maar
2. paal en
3. in weer en
4. voor dag en
5. stijf en
6. door schade en
7. met man en vergaan
8. willens en
9. de kous op krijgen
10. op stel en
11. puntje bij
12. in kannen en
13. heerlijk helder
14. lief en
15. kind noch
16. kant en
17. zonder blikken of
18. van huis en
19. geboren en
20. van top tot
21. je lust en je
22. belast en
23. bar en
24. wel en
25. wikken en