Welk(e) woord(en) vormt(en) de bijwoordelijke bepaling(en)?© CambiumNed