De vetgdrukte woorden zijn fout gespeld..
Noteer de juiste spelling van het woord.
Gebruik de hintknop als je er niet uitkomt.

1. De acommodatie in het centum van 's-Hertogenbosch was volgeboekt.

2. De agressie tegen de caissière werd door de burgermeester veroordeeld.

3. Zij lunchten in een driesterren restaurant en en reisden vervolgens in de Citroën naar Zuid-Holland.

4.Minister Wiebes verdedigde de nieuwe financieel-economische plannen met alure.

5. Er moest een hovenier aan te pas komen om de begroeing te verwijderen.

6.Er werden door het regime onmiddellijk repressailles genomen om een eind aan de onrust te maken.

7. Om op een goede en veilige manier te manoevreren in de beperkte ruimte van de jachthaven heb je als schipper wel enige ervaring nodig.

8 Hij liep in zijn pyama de overvaller achterna, maar op de balustrade werd de situatie hem te bedreigend.

9 Jacques zat trots met het babietje op schoot naar de debatten over de miljoenennota te kijken.

10.Het ouevre van de schrijver was geenszins imposant te noemen.

11 Hij was welliswaar iets te laat, maar ruimschoots op tijd om aan de activiteiten deel te nemen.

12 De professor probeerde wat meer ruimte te creëeren om de creaties op juiste manier te kunnen belichten.