Welk(e) woord(en) vormt(en) het meewerkend voorwerp? Als je het antwoord niet weet, kun je de 'hint'-knop gebruiken. Je krijgt dan de eerste letter van het goede antwoord te zien.
Als je denkt dat de zin geen meewerkend heeft, vul dan in: geen meewerkend voorwerp.