De spelling van de persoonsvorm in de tgenwoordige tijd

Selecteer de juiste letters. Vul - in als er niets ingevuld moet worden.

1. Post.nl verzorg de verzending van dat pakje wel.
2. De Chinese gigant Alibaba zorg voor grootste beursgang ooit in de VS.
3. Zij giechel al de hele les.
4. 'Wor je broer als je een zusje krijgt?'
5. Wor je zus leraar als ze afstudeer?
6. Wat bedoel die jongen nu eigenlijk?
7. Dit gebeur in goed overleg met de technische staf van AZ.
8. Vin u ook dat Yuri mee had gemoeten?
9. Hij wor boos als je niet stop .
10. Hij beweer dat wel, maar zij geloof hem niet.
11. De regen plens op het dak van de caravan.
12. Ik peins er niet over.
13. Fiets jij altijd zo hard?
14. De trainer oordeel positief over zijn optreden.
15. Hij antwoor positief op zijn vraag.
16. De minister schrijf dat er opnieuw wor geloot.
17. Verder mel de krant geen bijzonderheden.
18. Zij schreeuw het uit als zij het goede nieuws hoor .
19. Hij betreur zijn opmerking.