Voorzetselvoorwerp of bijwoordelijke bepaling?

Is het gemarkeerde zinsdeel een voorzetselvoorwerp of bijwoordelijk bepaling?