Welk boek wordt bedoeld?

Een puzzel over titels van bekende Nederlandse literaire romans
1       2     3                          
                                
4          5            6    7              
                                
        8            9                
   10                               
        11       12       13                
   14                               
                                
           15                 16        
                             17     
                                
 18                    19               
                                
      20                            
                           21       
      22             23                 
     24                             
                        25          
    26            27                    
   28                               
           29        30                 
                                
                                
  31              32                    
                    33              
                   34               
 35            36