Moeilijke woorden uit eindexamens Nederlands havo en vwo

Welk woord moet er ingevuld worden?
Bij de juiste antwoorden krijg je ook de betekenis te zien.