Latijnse woorden en uitdrukkingen

Wat betekenen ze? Zet de juiste betekenis achter het woord.